11. Møder m.v.

21. september 2018TiRSDAG DEN 18. februar 2019
Ordinær generalforsamling


uGE 20-2019: nYTÅRSKUR

  

OnsdAG DEN 5. decEMBER 2018 KL. 19,00

PÅ NOATUN:
  BESTYRELSESMØDE


Torsdag den 13. september 2018 kl. 19,00
på Noatun:
  bestyrelsesmødeOplysninger om møder og arrangementer kan indhentes hos bestyrelsens medlemmer