11. Møder m.v.

5. maj 2021


 


ordinær generalforsamling holdes den 31. maj 2021
Til opsamling af udestående punkter fra coronanedlukningsperioderne  er følgende datoer reserveret:
Mandag den 10. maj, tirsdag den 18. maj, torsdag den 10. juni og tirsdag den 15. juni

YDERLIGERE OPLYSNINGER VEDR. ovenNÆVNTE MØDER og arrangementer FØLGER