16. Kandidater til KV2017

22. november 2017

Venstres kandidater i alfabetisk rækkefølge: 

Oversigt:
Erik Flyvholm, Harboøre 
Michael Bertelsen, Nr. Nissum  

Leif Clausen, Lemvig
Henrik Damgren, Nr. Nissum
Steffen Damsgaard, Lemvig
Bent Graversen, Fabjerg
Asger Gyldenkærne, Bøvlingbjerg
Gunnar Herping, Lemvig
Tina Boel van Ingen, Møborg/Bækmarsbro
Søren V. Jensen, Bækmarsbro
Gunnar Lisby Kjær, Rom
Alberth Vinther Krogh, Thyborøn
Ellen Mejdahl, Hygum
Vagn Thode Nielsen, Bøvlingbjerg
Chris Olesen, Thyborøn
Claus Pedersen, Fjaltring
Troels Skovmose, Fabjerg
Michelle Welle Tange, Thyborøn
Henrik Thygesen, Lemvig
Martha Vrist, Lemvig


Kommunalvalg 2017
Persondata for Venstres kandidater:


Erik Flyvholm, Harboøre
Borgmester  i Lemvig Kommune.

Mail: erik.flyvholm@lemvig.dk
Tlf. 2166-2502

Erik Flyvholm har været valgt 5 gange til kommunalbestyrelsen.Han sidder i KL´s Internationale udvalg og repræsenterer de danske kommuner i Regionsudvalget i EU.
I Region Midt sidder Erik Flyvholm i Vækstforum på vegne af kommunerne.
"Jeg brænder for at udvikle vores dejlige kommune. Jeg er meget optaget af mulighederne for at udvikle vore havne. Særligt på Fødevare- og Energiområdet står vi stærkt. Vi skal skabe de bedste rammer for virksomhederne. Det giver arbejdspladser og indtægter, som er en forudsætning for, at vi kan leve det gode liv på Vestkysten med en rigtig god service til alle, der har valgt at bo her". 


Michael Bertelsen,
Nr. Nissum
IT-supporter

Tlf. 5158-3951

Mailadresse: Michael Bertelsen 
Michael Bertelsen er udlært datatekniker på B & O og har de seneste 7 år arbejdet ved Vestforsyning A/S i Holstebro. Siden 2013 har Michael været en del af bestyrelsen for Lemvigegnens Venstre og er nu bla. formand for skolebestyrelsen på Nr. Nissum Skole.
"Jeg vil gerne have en kommune med øget vækst og bosætning og ønsker, at den digitale forbindelse eller fiberforbindelse bliver for alle i kommunen".


Leif Clausen, Lemvig
Forretningsfører


Tlf. 2197-2715
Leif Clausen er debutant på den politiske front.
"Mit politikse drive finder jeg primært i det kulturelle område. Jeg vil gerne være med til at gøre en forskel og til, at vi i kommunen bliver på banen og har faciliteter i foreninger og skoler, som opfylder behovet for, at såvel ung som gammel kan få den nødvendige glæde ved at bo i Lemvig kommune.Vi skal udnytte vore nuværende ressourcer bedre og rykke lidt mere sammen. Vi er på rette vej på mange områder, men alle må gøre en indsats. Jeg er klar til at tage arbejdstøjet på".


Henrik Breinholt Damgren,
Nr. Nissum
Direktør i 
Lemvig Landboforening


Tlf. 2046-5928
Mail: henrik.damgren@gmail.dk
Henrik Damgren har været aktiv i lokal foreningspolitik i mere end 20 år og har i en periode været formand for Venstre i Nørre Nissum, senere i Venstre - Lemvig Øst og er nu næstformand i kredsbestyrelsen for Venstre. Han er også medlem af beststyrelsen for Lemvigegnens Venstre.”Jeg har valgt at kandidere for Venstre til det kommende kommunalvalg, fordi jeg gerne vil repræsentere østområdet i kommunalbestyrelsen. Dertil vil jeg arbejde for, at der fortsat er attraktive pasnings og fritidsmuligheder i Lemvig Kommune. Specielt vil jeg arbejde for, at der er mulighed for at købe byggegrunde også i Lemvig Kommunes landsbyer”. 


Steffen Damsgaard
Driftsleder og 

deltidslandmand
Lemvig

Tlf. 5174-0062
Mail: steffen.husted.damsgaard@lemvig.dk
Steffen Damsgaard er uddannet driftsleder og er ejer af landbruget Søndergård. Han er formand for Landdistrikternes Fællesråd og har været medlem af Lemvig Kommunalbestyrelse siden 2007, bl.a. som medlem af Økonomi- & Erhvervsudvalget og næstformand for Teknik- & Miljøudvalget samt bestyrelsesmedlem i Lemvig Vand & Spildevand A/S. Derudover er han Lemvig Kommunes repræsentant i en række bestyrelser og udvalg.
"Lemvig Kommune er i hastig udvikling med virksomheder, der starter op eller videreudvikler sig. Jeg vil fortsætte indsatsen med at sikre god service og gode rammer i hele kommunen. Jeg vil desuden bidrage med mit kendskab til forholdene i mange andre kommuner til gavn for Lemvig Kommune."


Bent Bjørndahl Graversen
Gårdejer, Fabjerg
Formand for Lemvig Landboforening


Tlf.2020-3059
Mail: bentgr@post10.tele.dk
Bent Graversen stiller op til kommunalvalget for første gang og har følgende motivering for at stille op som kandidat: "Jeg stiller op til byrådet, fordi jeg gerne vil arbejde for, at Lemvig Kommune videreudvikles til en kommune, hvori det bliver endnu bedre at være bosiddende, og hvor folk kan se de fantastiske muligheder, vi har, både hvad angår beskæftigelse, service og naturen omkring os."Asger Gyldenkærne,
Bøvlingbjerg
Lærer

Mail: asgergyldenkaerne@gmail.com
Asger Gyldenkærne er højskolelærerpå seniorhøjskolen i Nr. Nissum. Han har været aktiv i VU fra 1966-1980, kandidat i Fredericiakredsen 1977-1982. Asger Gyldenkærne opstiller i år for første gang som kandidat for Lemvigegnens Venstre ved et kommunalvalg.
"Jeg har valgt at kandidere, fordi jeg gerne vil fremme det store frivillige arbejde, der sker for at holde alle de mindre bysamfund i live, hvilke jeg ikke mener, at vi kan undvære. Samtidig vil jeg gerne være med til at gøre vore mange frie skoler og børneinstitutioner synlige og give dem gode arbejdsvilkår."gUNNAR hERPING
lEMVIG
Teknisk ansvalig kloakmester,
Nørgaards Fliser


Tlf. 4046-3323
Mail: gunnarherping@hotmail.com
Gunnar Herping er teknisk ansvarlig v. Nørgaards Fliser, Lemvig og
har siden sidste valg været 1. suppleant til Lemvig Byråd og medlem af Venstres Regionsbestyrelse.
"Lemvig Kommune skal være en erhvervsvenlig kommune, for at fremme en god bosætning, god økonomi og gode vilkår for alle"


Tina Boel van Ingen
Møborg/Bækmarsbro
Centerchef i Tangsø CentretTlf. 2252-7809
Mailadresse: mail@tangsoecentret.dk

Tina Boel van Ingen er centerchef for Tangsø Centret og stillede op for første gang til kommunalvalget i 2013 og blev valgt. I indeværende periode har hun været medlem af Børne- og Ungeudvalget, Familie- og Kulturudvalget og af Handicaprådet.
"I min familie har vi altid været interesseret i og diskuteret politik, og jeg ønsker med mit kandidatur, at yde min indflydelse på forholdene både i hele kommunen og i Sydområdet".


Søren V. Jensen
Bækmarsbro
Murermester og entreprenørTlf. 2343-1716
Mail: soren@svj-as.dk
Søren V. Jensen stillede op til Kommunalvalget for første gang i 2013 og blev valgt. I indeværende  periode har han været næstformand i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, samt medlem af Teknik- og Miljøudvalget.
”Jeg  vil kæmpe for lokale interesser, bosætning, samt støtte lokal iværksætteri og eksisterende arbejdspladser”.Gunnar Lisby Kjær
Rom
Projektudvikler, vindmøller

Tlf. 4019-9529
Mail: glk@lisby-kjaer.dk

Gunnar Lisby Kjær har været opstillet til kommunalvalgene i både 2009 og i 2013 og er blevet valgt begge gange. Gunnar har i den sidste periode været kommunens repræsentant i Turistforeningens bestyrelse og han har været medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget og af Social- og Sundhedsudvalget. Senest er Gunnar blevet valgt som formand for Social- og Sundhedsudvalget efter den tidligere formands afgang. 
”Jeg genopstiller til kommunalbestyrelsen, fordi jeg føler at være med til at gøre en positiv forskel.”Alberth Vinther Krogh
Thyborøn
TømrermesterTlf. 2043-4156
Mail: alberth.vinther.krogh@lemvig.dk
Albert V. Krogh stillede op til kommunalvalgene i 2009 og i 2013 og blev valgt begge gange. Albert har i den sidste periode været medlem af Teknik- & Miljøudvalget og af Social- & Sundhedsudvalget og har været kommunalbestyrelsens repræsentant i bestyrelsen for Thyborøn-Agger Færgefart, Thyborøn Fjernvarme, Handicaprådet og Ekspropriationskommissionen for Jylland.
Motivering: "At Lemvig Kommune er et godt sted at etablere og drive virksomhed. At Lemvig Kommune tilbyder den bedst mulige service til borgerne 24 timer i døgnet, året rundt, hele livet". Ellen Mejdahl
Hygum
LærerTlf. 2752-6636
Mail: e.mejdahl@outlook.dk
Ellen Mejdahl er uddannet folkeskolelærer fra Nr. Nissum seminarium i 1996 og har siden 2001 arbejdet som medhjælpende ægtefælle på parrets kvæglandbrug i Hygum.
Ellen Mejdahl stiller op til kommunalvalget for første gang i år. Ellen har været en del af skolebestyrelsen i Alt i Et- skolen i Klinkby de sidste 11 år, hvoraf de sidste 9 år som formand.
”Jeg stiller op for Venstre, fordi jeg er blevet opfordret til det, og fordi jeg har en stor interesse i børn og unge, og derfor gerne vil være med til at give dem de bedste muligheder for en god start på livet.”


Vagn Thode Nielsen
Bøvlingbjerg
EksportChaufførTlf. 4238-6050
Mail: vagn.thode.nielsen@lemvig.dk
Vagn Thode Nielsen stillede op til kommunalvalgene i 2009 og 2013 for liste V og blev valgt begge gange. I den seneste periode har han været medlem af Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget og af Social- og Sundhedsudvalget.
” Lemvig kommune skal være et godt sted at bo for børn, unge og ældre, og vi skal værne om den decentrale struktur, der gør det skønt, at bo og leve i hele kommunen”.Chris Olesen
Assurandør
Thyborøn


Tlf. 2212-6530
Mail: agcho@kfforsikring.dk
Chris Olesen har været bankrådgiver i Nordea i 10 år og har de seneste 16 år været Exam. Assurandør i forsikringsbranchen.
Chris Olesen stiller op til kommunalvalget for første gang i år, men han har 15 års erfaringer fra diverse bestyrelsesposter i erhvervs- og foreningslivet.
”Ønsker god bosætning i Lemvig Kommune - via erhvervsudvikling, gode uddannelsesmuligheder og attraktive fritidstilbud”.Claus Pedersen
Arkitekt
Fjaltring

Tlf. 4027-50899
Mail: cp@lemvig-arkitektkontor.dk
Claus Pedersen er ejer af Lemvig Arkitektkontor, som blev opstartet i 1997. Han blev valgt til kommunalbestyrelsen i 2013, og har i indeværende periode været medlem af Familie & Kultur udvalget. Desuden er han involveret i Fondsbestyrelsen Bovbjerg Fyr, Bestyrelsen Tuskær, Bestyrelsen Produktionsskolen Lemvig og bestyrelsen Fjaltring Sparekasse.
"Jeg genopstiller, fordi jeg gerne fortsat vil være med til at præge fremtidige forhold i hele Lemvig Kommune og samtidig være med til, at der sker en udvikling  i hele kommunen. 


Troels Skovmose
Værkfører
Fabjerg

Tlf. 4292-1041
Mail: tskovmose@gmail.com

Troels Skovmose er værkfører ved Vestforsyningen i Holstebro.
Han stillede op til kommunalvalgene i både 2009 og i 2013 og blev valgt begge gange. Troels Skovmose har i den sidste periode været medlem af Social- og Sundhedsudvalget.
”Der skal være plads til alle i Lemvig Kommune. Der skal støttes op om udvikling i de mindre samfund/sogne og skabes "rugekasser" for iværksættere”


Michelle Welle Tange
Bopæl: Thyborøn
Erhvervsbaggrund: Ejerrådgiver på Vestkysten (feriehusudlejning). Korrespondent, linjefag i specialpædagogik, HR/ledelse.
Politisk baggrund: Michelle Welle Tange stillede op for første gang til kommunalvalget i ’13 og blev valgt. I den periode har Michelle været medlem af Familie- og Kulturudvalget og Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. Derudover har Michelle bestyrelsesposter på Seniorhøjskolen i Nr. Nissum, Lemvig Museum og Lemvig Ungdomsskole.
Motivation: ”Jeg brænder for at skabe og videreudvikle de mange muligheder for erhvervsudvikling vi har her i vores område, vækstpotentialet for turismen via vores fantastiske natur og beliggenhed. Vi skal fastholde gode attraktive vilkår for alle borgere i kommunen, bibeholde vores velfungerende akutberedskab, god og fornuftig politik for en voksende seniorgruppe, gode tilbud omkring kultur og fritid, fokus på erhvervsfaglige uddannelser og så skal vi bevare den decentral skolestruktur - så længe det giver god mening - til gavn for os som allerede bor her, og de som påtænker bosætning.”
Henrik Thygesen
Lemvig
Afd.Leder

Tlf. 2425-2367
Mail: henrik.thygesen@lemvig.dk

Medicotekniker ved Indkøb & Medico i Region Midtjylland, med arbejdssted på Holstebro Sygehus
Stillede op til kommunalgvalgene i 2001 - 2005 - 2009 - 2013 og er blevet valgt alle fire gange. I den seneste periode har Henrik Thygesen været formand for Familie- og Kulturudvalget. Han er næstformand for Lemvig Musikskoles bestyrelse og medlem af Museet for Religiøs Kunsts bestyrelse, samt næstformand for Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland.
”Det bedste liv for Børn, Skole og Kultur - Bo i Lemvig kommune og opleve, at det dur”.Martha Vrist
Lemvig
Direktør


Tlf. 2167-5508
Mail: marthavrist@gmail.com
Direktør i Midtjyske Jernbaner (VLTJ)
Martha Vrist har i 2016 gennemført forløbet på Venstres Talentskole. Martha stiller op til kommunalvalget for første gang i år og omkring Marthas motivation for politik siger hun: "Jeg er en lokalpatriot, som elsker vores skønne område, og jeg vil gerne være med til at gøre det endnu bedre at bo, leve og arbejde i Lemvig kommune."