10. EU-udvalget

25. april 2018

Venstres EU-udvalg for Vestjylland er et af 10 lokaludvalg, hvis opgave er at formidle oplysning og debat om EU samt at foretage opstilling af kandidater til valg til EU-Parlamentet.


Opstillingsmøde for 
kandidater til EU-Parlamentsvalget i 2019 holdtes
tirsdag den 24. april 2018 i Aulum Fritidscenter
med 
149 deltagere.
Opstillingsmødets resultat blev, at

Erik Poulsen blev valgt 

som kandidat i Vestre Storkreds

Medlem af EU-udvalget for Lemvigegnens Venstre er
Orla Jensen
Tlf. 6165-2088
Mailadresse: orlajensen@mail.dk

Suppleant er:
Michelle Welle Tange, Thyborøn-Harboøre
Mailadr.: Michelle.Welle.Tange@Lemvig.dk

Resultater fra EU-Parlamentsvalget i 2014: 

Oplysninger om EU: Klik her