27 februar 2015 14:20 via lemvig.venstre.dk

Lemvigegnens Venstre
Klik på en side i indholdsfortegnelsen herunder

http://lemvig.venstre.dk/typo3temp/pics/77c15413da.png
06 maj 2016 20:03 via lemvig.venstre.dk

Bliv medlem af
Lemvigegnens Venstre
  Indmeldelsesblanket m.v.: Klik her

http://lemvig.venstre.dk/typo3temp/pics/77c15413da.png
16 februar 2017 19:45 via lemvig.venstre.dk

Tirsdag den 28. februar 2017
Medlemsbesøg på Rådhuset i Lemvig
Yderligere oplysninger:
Klik i pkt. 11 i indholdsfortegnelsen:
Møder og arrangementer eller
klik her: /1100-moeder-og-arrangementer/
 

On…

http://lemvig.venstre.dk/typo3temp/pics/77c15413da.png
14 juni 2016 20:47 via lemvig.venstre.dk

Link til Facebookside for Lemvigegnens Venstre
Klik her: https://www.facebook.com/LemvigegensVenstre?fref=ts

http://lemvig.venstre.dk/typo3temp/pics/77c15413da.png
07 november 2016 13:50 via lemvig.venstre.dk

Lemvigegnens Venstre
Venstres Historie på Lemvigegnen:
Klik i den blå kolonne til højre 

http://lemvig.venstre.dk/typo3temp/pics/77c15413da.png
16 februar 2017 18:32 via lemvig.venstre.dk

Skriv besked vedr. indmeldelse, adresseændring,
mailadresse m.v.: 
Klik her       
Bank: Reg.nr. 9589  Kontonummer 8981 667 124
CVR nr. 36599170

Opdateret den 16. februar 2017 
hkm@mail.tdcadsl.dk

 

http://lemvig.venstre.dk/typo3temp/pics/77c15413da.png
25 marts 2016 13:38 via lemvig.venstre.dk

Vesterhavet ved Bovbjerg

http://lemvig.venstre.dk/typo3temp/pics/61cc5b11e0.jpg